Is dit het bewijs voor online leren dat tot bekering leidt?

george-siemensIn onze contreien ook bekende Canadees George Siemens (connectivisme) heeft samen met twee collega’s een lijvig rapport geproduceerd over ‘distance, blended and online learning’. In deze meta-analyse staven zij een significante hogere effectscore bij ‘online leren’ t.o.v. ‘face to face’ leren. Als we dit combineren met de hogere omzetten in afgelopen jaar van E-Learning providers, dan kan de leerwereld er over enkele jaren heel anders uitzien… De studie geeft een goed overzicht van de stand van zaken in de varianten van online onderwijs, maar dat mag ook wel met een stevige financiering door de Bill en Melinda Gates Foundation.