Leren voor een veranderende wereld

Onze voorbereiding op de toekomstige maatschappij en arbeidsmarkt moet drastische ge-herdefinieerd worden. Beroepsopleidingen richten zich nog te veel op fulltime banen en lineaire ontwikkeling van taakinhoud. Er zijn meerdere toekomstscenario’s denkbaar, maar enkele trends lijken alom duidelijk: defragmentatie van banen (taskification), veel ‘zelfstandige’ klusjeswerkers (kans op competitieve uitbuiting), sociale valkuilen ( bijv. precariaat), leven lang leren ( just in time en samenwerken met intelligente systemen).

KnowledgeWorks kijkt vooruit naar de toekomst van leren in The Future of Learning: Redefining Readiness from the Inside Out. Hoewel de focus op basis en vervolgonderwijs ligt, zijn de analyses en synthetische scenario’s ook interessant voor hoger onderwijs en bedrijfsopleidingen.

Men biedt een raamwerk om de vaardigheden voor de toekomst een plaats te geven in een viertal scenario’s. Het accent ligt op sociaal-emotionele vaardigheden en stevige basisvaardigheden op cognitief en meta-cognitief gebied. De scenario’s leveren herkenningssignalen en worden verlevendigd met persona’s. E zijn ook handreikingen om uw in uw eigen omgeving een discussie te starten over herdefinitie van de opleidingsrol van uw organisatie hierbij.

KnowledgeWorks ziet twee grote onzekerheden: -zal er grote technologische werkloosheid optreden of komt er genoeg nieuw werk?- en – slagen we er als maatschappij in om sociaal-economische systemen te veranderen in eerlijkere verdeling van welvaart en de betekenis van inkomen door werk te herzien (bijvoorbeeld een Universeel Basis Inkomen)?

We kunnen nu al zeker starten met de overlappende competenties en mindset uit de vier scenario’s en de gemelde signalen scherp monitoren.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.