Nieuwe ideeën bestaan niet!

ideasCreativiteit wordt unaniem als een belangrijke vaardigheid gezien voor succes in de 21ste eeuw.

Het is een vaardigheid dus, niet alleen maar nieuwe zaken bedenken maar ook realiseren!

Shelly Walsh haalt wat goeroes aan en geeft aanbevelingen en oefeningen op Smashing Magazine. Een en ander komt ook terug in haar presentatie op de laatste Brighton SEO conference.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.