Onderwijs aan de slag met Smart Industry

Smart Industy gaat nadenken over leven lang leren. Het besef dat onderwijs, en met name technisch beroepsonderwijs, moeite heeft om doelgericht op te leiden is groot. Immers de technologische ontwikkelingen gaan snel en zijn lastig voorspelbaar.

Programmabureau Smart Industry wil met het onderwijs en bedrijfsleven sparren over nieuw opleidingsconcepten.

Donderdag 19 mei a.s. is er een expertmeeting in Delft.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.