Redt de VMV! (Vroegtijdige MOOC-Verlater)

mooc-drop-outVoor velen staat het vast dat MOOCs of variaties daarvan een steeds grotere rol moeten spelen om efficiënt kennis te verwerven in de nabije toekomst. Maar ook staat vast dat er erg veel vroegtijdige MOOC-verlaters zijn; mensen die enthousiast beginnen, maar door de waan van de dag al gauw andere prioriteiten kiezen, of slechts passief de video’s in de MOOC doornemen!

Gelukkig werkt het MIT aan een detectie-algoritme om deze ‘slapjanussen’ in een vroeg stadium te ontdekken. De vraag die hier achteraan komt is natuurlijk wat er dan als ‘opjutten’ kan worden ingezet. Dat moet dan vanwege de schaalgrootte ook geautomatiseerd verlopen. Helpt de Self Determination Theory hier ook nog? (het ‘autonomy’ aspect werkte immers tegen MOOCvastheid!)

Wilfred Rubens schonk ook al eens aandacht aan deze drop outs en Katy Jordan heeft een fraaie grafiek.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.