Terugblik LRN21 bijeenkomst Leren voor de robotsamenleving

Prikkelende toekomstperspectieven kwamen aan bod in School voor de Toekomst, afgelopen dinsdag 13 oktober jl. Het netwerk LRN21 presenteerde vier gastsprekers, ieder expert op zijn of haar terrein, om de aanwezigen uit het onderwijsveld en bedrijfsleven mee te nemen ‘back to the future’.

Henk-Jan Willem Bouman (Fountainheads, zie foto) sprak onder andere over singulariteit: het moment (zo rond 2035) dat kunstmatige intelligentie de rekenkracht van alle mensen op onze planeet zal overstijgen. Wordt de mensheid weggevaagd, of gaan we juist profiteren van onze toekomstige super computers? Bouman denkt dat dit laatste zal gebeuren en het onderwijs te maken zal krijgen met zogenaamde ‘nano degrees’: de kleinst mogelijke leermodules die je flexibel kunt stapelen en kunt inruilen tegen een (deel)kwalificatie… of zelfs een baan.

Maartje de Graaf (Universiteit Twente) vertelde over haar onderzoek naar interactie tussen robots en mensen. Er komen, hoe dan ook, steeds meer robots. Straks ook op kantoor en bij mensen thuis. Hoe wij robots percipiëren en hoe wij willen dat zij er bijvoorbeeld uit komen te zien blijkt sterk af te hangen van de functionaliteit: Een robot in de vorm van een huisdier om je gezelschap te houden of een robot in de vorm van een mens om je te assisteren tijdens het werk.

Tot slot namen Dymphy Kees (Arcus College) en Cor Laming (LOOV) ons mee terug naar het nu, waar in Limburg een hele mooie samenwerking is opgezet tussen het Arcus College en Nedcar, om studenten in een zeer sterke bedrijfscontext op te leiden. Wat blijkt? Een match tussen de huidige kwalificatiedossiers en wat er vanuit het bedrijfsleven wordt gevraagd aan kennis, vaardigheden en attitude kan heel goed gemaakt én verantwoord worden. Op het Koning Willem I College zien we dit trouwens al langer in hybride leeromgevingen.

Daarmee zijn de eerste stappen – door onderwijs en bedrijfsleven – gezet op weg naar de toekomst, die weliswaar onzeker en dynamisch is, maar de maatschappij ook nieuwe kansen biedt!

Nota bene: De presentaties staan op deze site.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.