Tijd voor Cognitieve Flexibiliteit

‘Vroeger’ was kennis vaak duidelijk wat betreft inhoud en doel/toepassing. Men leerde iets en kon het daarna soms tot pensioen toepassen bij de dezelfde werkgever. Hoe anders is het in deze tijd! Veel kennis wordt getracht om over te dragen terwijl het waarom, de noodzaak van die kennis vaag blijft. En omdat de arbeidsmarkt erg in beweging is en er grote veranderingen zijn in taakinhoud en werkwijzen binnen beroepen, zal de toepassingscontext ook vaak een grijs gebeid zijn.

De Cognitive Flexibility Theory lijkt een goede kapstok te zijn om mensen te laten leren voor een dynamische arbeidsmarkt en complexe samenleving. eLearning Industry vat de theorie kort samen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.