Waar is jouw robotbewijs?

Kennislink plaatste een item over de noodzaak om bepaalde categorieën werknemers (vooral in maakindustrie en logistiek) op te leiden in de omgang met robots. Ze moeten elkaar leren begrijpen: de mens moet beseffen wat de robot op dit moment al kan en vooral wat die nog niet kan. Bijvoorbeeld: de huidige robots kunnen heel slecht of niet menselijke emoties herkennen en daar adequaat op reageren. Ook ontbreekt vaak impliciete domein-lkennis. Veel recente industriële robot kunnen wel de nabijheid van mensen detecteren en daar redelijk veilig op reageren. Sommige robots zijn zo ontworpen dat ze lijken op de anatomie van een menselijke arm, zodat de medewerker gemakkelijker kan anticiperen op bewegingen van de ‘gewrichten’.

Zeker voor bedrijven die starten met de inzet van een robot is het wenselijke dat de betrokken medewerkers goed op de hoogte zijn van de (on)mogelijkheden en risico’s. Als men bijvoorbeeld – om te beginne n- een robot inhuurt via Smart Robotics, een uitzendbureau voor robots, bieden zij een specifieke training aan en ze nu al mikken op 30.000 cursisten per jaar!

Lees het artikel bij Kennislink.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.