Wat betekent een langer levende worm voor onderwijs?

Sommige kinderen, die gisteren zijn geboren, kunnen wel 150 jaar worden volgens professor Liliane Schoofs van de KU Leuven. Zij doet baanbrekend onderzoek op de Caenorhabditis elegans worm. De wetenschap kan het verouderingsproces vertragen, ook bij de mens. De recente geschiedenis toont aan dat per generatie er 6-8 jaar aan levensverwachting bij komt!

Onze 3-fasen levens bestaan uit opgroeien en studeren, dan werken en daarna met pensioen. In de eerste fase teer je op je ouders en de laatste op je gespaarde (pensioen)vermogen. Maar hier gaat het schuren: pensioenen onzeker, pensioenleeftijd maar een beetje omhoog, te weinig adequaat werk (passend bij capaciteiten), leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, enzovoort.

Veel ouder worden hoeft overigens niet (meer) te betekenen dat we in lichamelijk en mentaal verval raken. Op afzienbare termijn kunnen we veel DNA-foutjes repareren en beter inzicht in voeding, leefwijze en omgevingsinvloeden draagt bij tot een vitaler en prettiger leven op hogere leeftijd.

Maar het studeren in de eerste fase… tja, daar waren we toch al achter, dat moet levenlang leren worden; carrièrewisseling, kennis-erosie, etc. Of moet de 3-fasen indeling van ons leven helemaal op de schop en vervangen worden door een multi-fasen levensloop, die meer past bij de dynamiek van onze tijd en een langer leven? Waar zit educatie dan? Tijd voor sociale innovatie bij overheden, onderwijs en bedrijfsleven om het multi-levensloop-fasen-model te integreren in visie en beleid!

Lees hierover bij Skip Prichard Leaderships Insights en The 100 year life.

Op de achtergrond blijft de dreiging van politieke en sociale onrust, de milieu-problematiek, terreur, overbevolking, massa-migratie… wil je dan nog wel oud worden?

Als we langer leven en er is te weinig werk voor iedereen, hebben we dan nog een doel? Gaan we ons kapot vervelen? Vervallen we tot extreem gedrag? Volgens ras-optimist en succesvol futurist/uitvinder Ray Kurzweil kan het heel fijn worden, met overvloed aan energie en andere behoeften-vervulling, allemaal gefaciliteerd door convergentie van nieuwe technologieën.

Mag men hieruit afleiden dat onderwijs een grotere en permanente rol moet nemen om zingeving, filosofie, kunsten, sport, sociaal contact, duurzaam gedrag e.d. een groeiende plaats in de curricula te geven?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.