Werkgelegenheid in 2020 en 2030 (oei!)

De befaamde Boston Consulting Group heeft het aanbod en tekort aan arbeidskrachten in de komende decennia voor belangrijkste economieën in beeld gebracht.

Als hun uitkomsten kloppen (rampen daar gelaten) dan heeft Nederland t.z.t. een tekort aan arbeidspotentieel. Dat kan opgelost worden door langer door te werken (later met pensioen, vrouwen meer en langer laten deelnemen in het arbeidsproces, meer gerichte immigratie en verhoging van productiviteit).

Ouderen met vaak weggezakte competenties, mensen die maar weinig hebben mogen/kunnen deelnemen in arbeidsprocessen en immigranten zullen op een maatwerk manier bijgeschoold moeten worden om de tekorten op adequate wijze op te vullen. Productiviteit verhogen moet bij de actueel werkenden geschieden door continue maatwerk in nascholing. Als we dit verhaal afzetten tegen de voorspelling dat de komende decennia veel banen zullen verdwijnen of door robots en kunstmatig intelligente apparaten gedaan worden en er nog onbekende zullen ontstaan, dan dringt zich de vraag op hoe we hierop voorbereiden. Met name in beroepsonderwijs en in de nascholing dient hierop geanticipeerd te worden.

Zeker voor de werkende middenklassen (zeg maar mbo-niveau), waar een implosie verwacht wordt, zullen 21ste eeuwse vaardigheden van overlevingsbelang worden. Helaas voorlopig hebben we nog te weinig werk voor iedereen en dan is het extra lastig om te investeren in een omgekeerd scenario.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.