Symposium over cultuureducatie en 21e eeuwse vaardigheden

Nadat we jaren bezuinigd hebben op cultuur, begint het toch weer te wringen en beseffen we dat cultuur een belangrijk aspect van de meeste 21ste eeuwse vaardigheden is (cultuur en creativiteit, cultuur en kritisch denken (zeker nu actueel in de multi-culturele wirwar), cultuur en diversiteit, enzovoort). Hogeschool Windesheim te Zwolle organiseert op 9 april a.s. een (gratis) symposium over cultuureducatie binnen de 21ste eeuwse vaardigheden in het basisonderwijs. Lees het interessante programma, dat ook voor andere onderwijsniveaus iets kan betekenen. (bijv. de duurzame school)

Anti-pest uitgebroken in Vlaanderen

Pesten is helaas niet alleen een fenomeen onder schooljeugd. Het komt in alle sociale klassen, culturen en bij alle leeftijden voor. Een behoorlijk probleem in onze samenleving die steeds diverser wordt. Respectvolle bejegening van de medemens is de basis voor harmonie in de wereld en past onmiskenbaar als houding bij de 21st Century skills.

Onder de kreet ‘Kies kleur tegen pesten’ hield Vlaanderen onlangs een actieweek om het betreffende probleem onder de aandacht te brengen. Een opvallend initiatief komt van Groep Idewe en de KU Leuven om een e-learning tool te maken om pesten op het werk aan de orde te stellen. Jobat geeft enkele tips tegen pesten op het werk.

Anti-pest uitgebroken in Vlaanderen

Pesten is helaas niet alleen een fenomeen onder schooljeugd. Het komt in alle sociale klassen, culturen en bij alle leeftijden voor. Een behoorlijk probleem in onze samenleving die steeds diverser wordt. Respectvolle bejegening van de medemens is de basis voor harmonie in de wereld en past onmiskenbaar als houding bij de 21st Century skills.

Onder de kreet ‘Kies kleur tegen pesten’ hield Vlaanderen onlangs een actieweek om het betreffende probleem onder de aandacht te brengen. Een opvallend initiatief komt van Groep Idewe en de KU Leuven om een e-learning tool te maken om pesten op het werk aan de orde te stellen. Jobat geeft enkele tips tegen pesten op het werk.

Creative Diversity, Fast Failure, CENTER principles voor uw creatief potentieel

Na het succes van 2013, met 130.000 deelnemers uit 190 landen komt PennState University met een aangepast vervolg:

Creativiteit en innovatieprocessen zijn de ouders van gewenste verandering. Om een en andere hanteerbaar te maken geeft PennState University een gratis 6 weekse Coursera-cursus: Creativity, Innovation, and Change. Als u zich verveelt vanaf half juli of oprecht gemotiveerd bent, dan vindt u daar meer informatie en kunt u zichzelf aanmelden. Bijzonderheid is dat u de cursus ook in het Chinees kunt volgen! Er zijn geen toetsen, wel een soort reflectieopdrachten.

Hoe om te gaan met cultuurverschillen?

Consortium BeroepsonderwijsOmgaan met mensen uit verschillende culturen, met uiteenlopende achtergronden, andere gewoonten enzovoort, is een belangrijke vaardigheid in de 21ste eeuw. Docenten kunnen in hun klas de omgang met culturele diversiteit effectiever aanpakken.

Het Consortium Beroepsonderwijs organiseert een training rond culturele diversiteit voor docenten op 26 mei 2014 te Amersfoort.

Hoe om te gaan met cultuurverschillen?

Consortium BeroepsonderwijsOmgaan met mensen uit verschillende culturen, met uiteenlopende achtergronden, andere gewoonten enzovoort, is een belangrijke vaardigheid in de 21ste eeuw. Docenten kunnen in hun klas de omgang met culturele diversiteit effectiever aanpakken.

Het Consortium Beroepsonderwijs organiseert een training rond culturele diversiteit voor docenten op 26 mei 2014 te Amersfoort.

Google Project X

Google XLRN21 heeft in het verleden de innovatie-aanpak van Google al eens aangehaald. Lang niet alles wordt een succes bij het geheime innovatielab Project X. Maar wat wil je als je echte doorbraak-oplossingen nastreeft in plaats van kleine incrementele veranderingen? Lees over het leiderschap van Astro Teller, de teamsamenstelling en innovatiefases in een interview door Fastcompany. Je ontdekt veel 21e eeuwse vaardigheden.

Onderwijswetenschappelijke argumenten m.b.t. competenties voor leren 21ste eeuw

Bij de competenties voor leren in de 21e eeuw ligt de nadruk niet op kennisoverdracht, maar op meta-vaardigheden. Veel kennis is immers vluchtig en actuele kennis genereer je just-in-time uit je netwerken. Zo’n benadering wordt bijvoorbeeld succesvol toegepast in Hongkong en Shanghai, hetgeen valt te lezen in het rapport van de RAND-corporation.

Onderwijswetenschappelijke argumenten m.b.t. competenties voor leren 21ste eeuw

Bij de competenties voor leren in de 21e eeuw ligt de nadruk niet op kennisoverdracht, maar op meta-vaardigheden. Veel kennis is immers vluchtig en actuele kennis genereer je just-in-time uit je netwerken. Zo’n benadering wordt bijvoorbeeld succesvol toegepast in Hongkong en Shanghai, hetgeen valt te lezen in het rapport van de RAND-corporation.