Education to employment: Designing a system that works

McKinsey & Company komt met een fors rapport over opleiden voor een kans op de arbeidsmarkt. Een hot item op de vooravond van de robotsamenleving! Het rapport geeft richting voor een beter ontwerp van de keten opleiding-werk en toont fraaie casussen.

Hoewel het NEET-percentage (4%) voor Nederland laag is, zegt dat niet alles over de optimale effectiviteit van ons opleidingssysteem. (Overigens: NEET = Not in Education, Employment, or Training). Hoge NEET-percentages hebben een relatie met de groei van het precariaat.

De mismatch tussen opleiding en werk werd ook door het World Economic Forum geagendeerd: de helft van de jongeren komt niet in een job die aansluit bij hun studie en bijna driekwart van de opleiders denkt dat ze jongen mensen voldoende voorbereiden op de nieuwe wereld (… en minder dan de helft van de jongeren en werkgevers vindt dat ook).

Jongeren vragen om meer praktijk-training tijdens hun opleiding en werkenden missen vaak prikkels en gelegenheid om zich te kwalificeren voor nieuwe situaties binnen hun werkdomein.

Er is dus veel werk aan de winkel (voor ontwerpers van opleidingen)!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.