Verschrikkelijk!

We leiden jongeren op voor vakken uit de vorige eeuw.

‘Kanteldenker’ heeft vaak prikkelende posts op zijn blog. Hij vindt dat het hedendaagse onderwijs over de hele linie nog steeds teveel voorbereidt op het vorige industriële tijdperk. Zijn bedenkingen kunt u meenemen in de discussie in het beroepsonderwijs over opleiden tot specialist of generalist. Het bedrijfsleven heeft specialisten nodig, maar de vraag is of het onderwijs die wel kan leveren; zo divers en zo veranderlijk! De 21ste eeuwer is gebaat bij een generalistische basis-opleiding, waarbij het vermogen om je snel te specialiseren in een opportune richting cruciaal is. Bedrijven en organisaties dienen hun eigen belang als ze samen met onderwijs specialisten opleiden: publiek private samenwerkingen!

Maar… een specifiek beroepsideaalbeeld was toch de belangrijkste motivator om je best te doen of überhaupt naar school te gaan? Lastig! Wie maakt ‘Bildung’ sexy?

The New Genome Century

De meesten van ons hadden maar al te graag enkele punten hoger gescoord op die soms saaie (triviale) IQ-testjes. Misschien kan dat wel over enkele jaren! Dit wordt mogelijk, omdat het steeds goedkoper wordt om je hele genome in kaart te laten brengen en men weet al welke gebieden in het DNA het cognitieve vermogen bepalen.

De techniek (CRISPR/cas doorbraak twee jaar geleden) om foutjes in het DNA te repareren of DNA te optimaliseren, maakt enorme vorderingen en is niet zo duur. Een convergentie van ontwikkelingen: dat levert vaak een disruptie op! Een IQ van 1000 punten! Dat triggert enge fantasieën!

In elk geval hebben we weer een ethisch dilemma te pakken: mag je dit wel op mensen toepassen? Kunnen (voorlopig rijke) mensen zo een superkind laten componeren?

Je zal als baas maar een paar van deze supers moeten aansturen! Als docent in je klas blijf je vervolgens nergens meer met je eigen gemiddelde van 128 punten! Moeten er dan minimum (hoge) niveaus voor docenten komen? Of kun je met andere eigenschappen toch de extreem hoge IQ’s begeleiden? Onnodig, want misschien zijn die toch al zwaar autodidact?

Zal er een wedloop ontstaan tussen (autonome) kunstmatige intelligentie en opgekrikte humane cognitieve vermogens?
Lees de stand van zaken in het wetenschappelijk e-zine Nautilus.