Verschrikkelijk!

We leiden jongeren op voor vakken uit de vorige eeuw.

‘Kanteldenker’ heeft vaak prikkelende posts op zijn blog. Hij vindt dat het hedendaagse onderwijs over de hele linie nog steeds teveel voorbereidt op het vorige industriële tijdperk. Zijn bedenkingen kunt u meenemen in de discussie in het beroepsonderwijs over opleiden tot specialist of generalist. Het bedrijfsleven heeft specialisten nodig, maar de vraag is of het onderwijs die wel kan leveren; zo divers en zo veranderlijk! De 21ste eeuwer is gebaat bij een generalistische basis-opleiding, waarbij het vermogen om je snel te specialiseren in een opportune richting cruciaal is. Bedrijven en organisaties dienen hun eigen belang als ze samen met onderwijs specialisten opleiden: publiek private samenwerkingen!

Maar… een specifiek beroepsideaalbeeld was toch de belangrijkste motivator om je best te doen of überhaupt naar school te gaan? Lastig! Wie maakt ‘Bildung’ sexy?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.