Hoe HARD zijn uw soft skills?

LRN21 themabijeenkomst 11 oktober 2016
School voor de Toekomst, ’s-Hertogenbosch

Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.

De opdracht voor onderwijs is om naast vakkennis en vakvaardigheid ook de persoonlijke profilering en burgerschapsontwikkeling van studenten te faciliteren. Toch blijkt er nog steeds sprake van een kloof tussen de verwachtingen van werkgevers op deze terreinen en de mate waarin (her-)starters op de arbeidsmarkt vinden dat ze betreffende competenties bezitten. Dat geldt ook voor werkenden die de veranderende eisen in hun sector ontgaan.

U hoorde het wel eens: “Je krijgt de uitnodiging voor een sollicitatiegesprek op basis van de ‘hard skills’ op je CV. Maar je krijgt de beoogde baan op basis van je ‘soft skills’!” Soft skills vormen een belangrijke component van de 21ste eeuwse vaardigheden. Deze soft skills zoals interpersoonlijke vaardigheden, kritische denkvaardigheden, leiderschap, zelfreflectie etc., staan centraal tijdens deze themabijeenkomst.

De liberalisering van de arbeidsmarkt, de vervanging van routinematige cognitieve en routinematige manuele vaardigheden door kunstmatige intelligentie en robots, de toenemende vraag naar gevorderde digitale en interpersoonlijke vaardigheden en de mondiale concurrentie vragen om een herijking van de bagage van leerlingen, studenten en werkenden.
Er zijn natuurlijk nuances ten aanzien van de set soft skills die iemand kansrijk maakt, nuances in de ontwikkeling en assessment van die skills en de match met de bedrijfsvisie. Denk bij dit laatste aan werken in teams met zelfsturing versus werken binnen een strak hiërarchisch gestuurd arbeidsproces. Maar ook de verhouding nature/nurture speelt een rol: het ontwikkelpotentieel heeft ook een biologische basis en er zijn ontwikkelingen op neurowetenschappelijk gebied om het inzicht hierop te vergroten.

Tijdens de themabijeenkomst van dinsdag 11 oktober 2016 gaan experts met u op deze items en toekomstige ontwikkelingen dieper in:

  • STOOF, de ondersteuner van de flexbranche bij scholing en ontwikkeling, heeft binnen een internationaal project samen met de KU Leuven onderzoek gedaan naar de huidige skills mismatch en competenties van de toekomst. De opbrengsten worden met u gedeeld. Binnenkort wordt ook de tool App-titude opgeleverd.
  • BrainCompass bespreekt een neurowetenschappelijk gevalideerd ontwikkel-assessment en unieke DNA (speeksel-)analyse waarmee u op basis van uw persoonlijke en biologische profiel inzicht verwerft hoe u gericht kunt groeien naar of binnen een professionele rol.

Volg de LRN21-site om eind augustus de nadere invulling van het programma te ontdekken, uw collega’s te attenderen en deelname te reserveren. “Hoe HARD zijn uw soft skills?” Staat 11 oktober a.s. namiddag al in uw agenda?

Meld u hier aan voor deze bijeenkomst.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.