21ste eeuwse vaardigheden: hoe is het zover gekomen?

21e-eeuwse vaardigheden zijn niet allemaal echt nieuw, maar hebben een wat specifiekere focus en zwaarder accent op bepaalde competenties. Natuurlijk kan het gezien de snelle ontwikkelingen ook alleen maar een globale verzameling zijn die continu updates nodig heeft. De implementatie van 21e eeuwse vaardigheden heeft implicaties voor de curricula en docenten. Maar welke dan?

Uit een samenwerking tussen PO-Raad en Kennisnet is het rapport ‘21e eeuwse vaardigheden: achtergronden en onderwijsimplicaties’ geboren.

Marjan Vermeulen en Emmy Vrieling van de Open Universiteit hebben compacte antwoorden verzameld op 17 veel gestelde vragen over 21ste eeuwse vaardigheden en dit vervat in een compact lezenswaardig rapport (zeker niet alleen voor po-niveau) met handige verdiepingslinks. Ook wordt de populaire taxonomie van Bloom er bij gehaald en voor sommigen nog eens benadrukt dat het gaat om niveaus en niet (meer) om hiërarchie! Maar Bloom blijkt niet zo goed geschikt om de 21e eeuwse vaardigheden goed in te passen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.