Leren van LinkedIn?

Nog geen tijd gehad, of gewoon gemist? LinkedIn heeft een fraai rapport geleverd over de grootste actuele uitdagingen voor leren op de werkplek, respectievelijk: bedrijfstrainingen, specifieker corporate Learning and Development (L&D) aspecten rond strategie, beleid en uitvoering.

LinkedIn Learning Solutions heeft een groep van 500 succesvolle L&D managers (USA en Canada) gepolst en daar trends en uitdagingen uit gedestilleerd:

  • Hoe krijg je medewerkers zover dat ze tijd in L&D investeren?
  • Hoe te werk gaan (leren) met een beperkt budget?
  • Haalbaarheid voor een klein team?
  • Hoe toon je ROI aan?
  • Hoe genereer je betrokkenheid bij management?
  • Hoe maak je medewerkers bewust van het trainingsaanbod en het nut? (What’s In It For Me? benadering)
  • Hoe krijg je hanteerbare, bruikbare (Learning) Analytics om efficiëntie en effectiviteit te demonstreren?
  • Wat werkt beter, L&D centraal of decentraal positioneren? (vaak onderdeel van HR)
  • Hoe breng je L&D in lijn met de brede bedrijfsstrategie en visie?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.