Baan je weg, anders is morgen je baan weg!

Rob Hartgers schreef een artikel in Intermediair de visie van bestsellerauteur Martin Ford over de werkgelegenheidsontwikkeling en het basisinkomen. Ford voorziet voorlopig nog kans voor niet-routinematige banen, met creativiteit en interpersoonlijke interactie en hij stelt dat een vorm van basisinkomen sociale rampen kan voorkomen.

Ford is niet de enige deskundige die oproept om tot echte actie over te gaan: gericht te anticiperen op ontwikkelingen. Zie recente items op de

Wat kunnen beroepsopleidingen doen om mensen te helpen hun eigen weg te banen voor een onzekere toekomst? Wat kan de maatschappij (en daarmee de overheid) doen om een basiszekerheid te bieden (denk aan Maslow) om mensen zich te laten ontplooien voor de nieuwe sociaal-economische realiteit? Kan het Universeel Basis Inkomen een oplossing worden?

Op 31 oktober a.s. gaat het over bovenstaand tijdens de netwerkbijeenkomst van LRN21. Meer info volgt!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.