Bas niet bang van robots!

In Economisch Statistische Berichten betoogt Bas ter Weel (onderdirecteur CPB en hoogleraar Universiteit Maastricht) dat het wel meevalt met de banenroof door robots. Hij wijst nadrukkelijk op het tekort aan bij/om/op-scholing van werkenden en verleggen van studiefocus bij jongeren, zodat de kansen die de robotisering oplevert aangegrepen kunnen worden.