Help de homo interruptus!

Theo Compernolle schampert in zijn boek Ontketen je brein onze slechte werk- en leergewoontes. Proberen te multitasken, permanent online waakzaam zijn, geen reflectiepauze nemen, enzovoort, is funest voor onze productiviteit. Iedereen lijdt er in meer of mindere mate aan. Hoewel menigeen bekende zaken zal lezen geeft het boek een heldere analyse en hoopvolle aanbevelingen voor ander leer-en werkgedrag.

“Kortom, niet proberen te multitasken maar ga righttasken: taken met volle aandacht starten en afmaken. Daarna een pauze zodat ook je archiverende brein zijn nuttige werk kan doen. Ondertussen niet switchen, bezwijken voor online afleidingen of werken in een rumoerige kantooromgeving. Koester de pauzes en echte gesprekken en blijf met regelmaat off line voor je betere breinwerk.”

Een korte review vindt u op Lifehacking.