Begaafdheid ontwikkelen!

Hersenprof Jelle Jolles beargumenteert dat begaafdheid op zich niet zaligmakend is, vooral als het een eenzijdige gave is die de boventoon voert. Begaafdheid is zelfs te ontwikkelen beweert hij: brede interesses, nieuwsgierigheid stimuleren. De ontwikkelpotentie van kinderen wordt te weinig aangesproken! Lees er over op zijn site.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.