Blij maar niet beter!

Nederlandse leerlingen bezitten volgens internationale vergelijkingen weinig studiemotivatie. Om hier iets aan te doen wordt steeds meer naar gamification gegrepen en heel vaak vinden leerlingen het leuk om de gegamificeerde casussen door te worstelen. Echter een onderzoek van professor David Leach (University of Victoria, British Columbia, Canada) wijst op het uitblijven van verbetering in leerprestaties!