Hot: Leraarschap future proof?

Intermediair magazine bekijkt de toekomstbestendigheid van het leraarschap voor de komende tien jaar.

Het instappen (en blijven) in het beroep moet aantrekkelijker en makkelijker worden, m.a.w. beter belonen en minder regeldruk. Docenten en de organisatie erboven zullen echter eerst doordrongen moeten worden van de urgentie van de huidige ontwikkelingen.

De vraag blijft ook of het hier en daar aanpassen van het huidige onderwijssysteem wel een antwoord is op de (toekomstige) behoefte aan begeleiding tot verantwoord burgerschap en deelname in economische processen.

Eerder verscheen in deze rubriek Veel tech en touch waar een beeld geschetst wordt van werk in de nabije toekomst: veel ‘hoppen’ van baan naar job en ook tussen sectoren. Welke beroepsopleiding past hier initieel bij? Lastig!

In elk geval zal men moeten anticiperen op ontwikkelingen. Het blog van LRN21 kan een nuttige bron zijn en in onze themabijeenkomsten (de volgende bijeenkomst is op 16 juni a.s.) is hier veel aandacht voor.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.