Computational Thinking – Een gids voor leraren

Iedereen zou de principes van programmeren zich eigen moeten maken. Hierdoor kun je je gemakkelijker bewegen in een steeds meer gecomputeriseerde wereld: een 21ste eeuwse vaardigheid dus!

Gelukkig zijn er opleidingen die jaarlijks meedoen met de Europese ‘code-week’ en sommige scholen hebben al wat programmeren opgenomen in de curricula. Maar om de ons omringende systemen echt goed te begrijpen en te succesvol hanteren is ‘Computational thinking’ nodig: het vermogen om algoritmisch te denken, decompositie van problemen toe te passen, te kunnen generaliseren, patronen te herkennen, te kunnen abstraheren, goede representaties te kiezen en kritisch te kunnen evalueren.

Onze Britse vrienden van Computing at School willen leraren door middel van een gids helpen om deze cognitieve vaardigheden over te dragen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.