De vier krachten die trends breken

Soms moet iets vaak herhaald worden om goed door te dringen. Wij proberen dat ook met een artikel van McKinsey & Company over het overrompelende effect van de combinatie van vier ontwrichtende ontwikkelingen: Urbanisatie, Adaptiesnelheid technologische innovaties, vergrijzing en wereldwijde connectiviteit.

Ter illustratie hier een sheet over een van deze ontwrichtende krachten:

mck1

De overrompeling: in vergelijking met de transitie van agrarische naar het industriële tijdperk gaan de veranderingen momenteel 10 maal sneller en op een schaalgrootte die wel 300 keer groter is, waardoor de impact grofweg 3000 keer groter is. Kunnen we dat wel aan?

(H)erkennen van bovenstaande overrompeling is een urgente stap.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.