Pas op, ROBOTS?!

robotMinister Ascher maakte zich enkele maanden geleden behoorlijk zorgen over de snelle opmars van nieuwe technologieën met autonome kunstmatige intelligentie. Ook wetenschapper Steven Hawking en Teslabouwer Elon Musk wezen op een doemscenario.

Diverse internationale publicaties leveren geen eenduidigheid op over de impact van robots en aanverwant op onze samenleving. Het gaat van enorme welvaart en overdaad bij de Singularity-aanhangers tot de mens als slaaf van de robot of zelf het uitroeien van de menselijk soort.

Maar onlangs kwam het Rathenau Instituut met een indrukwekkend en nuancerend rapport ‘Werken aan de robotsamenleving: visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid’.

LRN21 is enthousiast over de brede benadering van het onderwerp. Bij de aanzet voor aanbevelingen hebben we vragen over de haalbaarheid van het versneld opleiden van mensen binnen de huidige instituties en regelgeving. Enkele kamerleden over het robottijdperk: “We moeten ervoor zorgen dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt klaar zijn voor de toekomst.”

LRN21 Themabijeenkomst 13 oktober a.s.
Nieuwe collega’s, nieuwe buren, rrrROBOTSzzz! Leren voor de robotsamenleving

Met trots bieden wij u de volgende bijdragen aan:

  • Wake-up call, Jan-Henk Bouwman & Wim van Rooijen (Fountainheads). De nieuwste ontwikkelingen op een rij: spannend, uitdagend!
  • Robots in huis?, dr. Maartje de Graaf (Universiteit Twente). Presentatie van onderzoeksbevindingen naar sociale interactie met robots.
  • Auto-maatjes; leren (en) werken in een geavanceerde technologische productie-omgeving. Dymphy Kees (Arcus College) & Cor Laming (LOOV). Proof of concept van een innovatief onderwijsconcept binnen een publiek private samenwerking tussen een onderwijsinstelling en bedrijfsleven.

Tijd: 15.00 – 18.00 u. Daarna netwerkdiner.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.