Edtech: de aanval op het onderwijsbastion?

Wereldwijd gezien wordt slechts 3% van het onderwijsbudget aan digitale toepassing besteed, maar het aandeel groeit snel. De aantrekkingskracht van het educatieve bolwerk blijkt uit een toename van 300% ed-tech startups vorig jaar tot een totaal van 23.000!

Nu zijn hun producten/diensten zeker niet allemaal zwaar pedagogisch/didactisch onderbouwde oplossingen, maar zij zien wel de problematiek binnen de vigerende onderwijssystemen: te weinig maatwerk door verschillende oorzaken, stijgende kosten, grote halfwaarde tijd van de opgedane kennis/vaardigheid, te weinig innovatief gebruik van de nieuw technologie (vaak als substitutie), te lange doorlooptijd (bijvoorbeeld i.v.m. diplomaprogramma’s en jaarklassensystemen). Docenten besteden helaas nog steeds een groot deel van hun tijd aan triviale interventies tijdens les-uren. Wie herkent het beeld niet dat er aan e-learning wordt gedaan tijdens de les en de docent met orde-akkefietjes en herhaling van de opdracht-uitleg bezig is, of scores ergens invoert?

Flipping the Classroom doet al meer recht aan de docentenspecialiteit, maar slaat nog niet overal even goed aan. De opkomst van kunstmatige intelligentie belooft slimme tutoringsystemen die de docent gelegenheid geven te interveniëren waar dat nodig is op pedagogisch en didactisch niveau, inclusief emotionele en psychologische ondersteuning.

Raconteur, de bijlage van de Times kijkt in een artikel naar enkele doorbraakontwikkelingen in de educatieve sector zoals virtuele assistenten, gamification, betere / rijkere leerervaringen op maat en oplossingen voor het kostenprobleem.

Hoewel geschreven met een sterke blik op het Britse onderwijs en wat uitingen van Brexit-frustraties, geeft het artikel bevestiging van veel wat u de aflopen periode bij LRN21 als ontwikkeling bent tegengekomen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.