Softer dan bot

STOOF, opleidingsfonds van de flexbranche toonde onlangs op een themabijeenkomst van LRN21 de resultaten van een onderzoek naar softskills bij jongeren: nogal veel mismatch!

STOOF ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun uitzendkrachten en vaste medewerkers. Samen met partners uit Frankrijk, België en Luxemburg heeft STOOF App-titude ontwikkeld. De app geeft inzicht en vestigt aandacht op soft skills. Jongeren die met de app aan de slag gaan, testen hun persoonlijkheid en krijgen inzicht in hun sterktes en eventuele leerpunten wanneer zij zich op de arbeidsmarkt begeven. Zij krijgen tips en tricks hoe zij kunnen omgaan met verschillende situaties, conflicten op de werkvloer en het werken in teams. Opvallend, zoals blijkt uit een studie van de KU Leuven, is de grote mismatch tussen werkgevers en jongeren (kandidaat werknemers) met betrekking tot beheersing van softskills.

mismatch

Binnenkort komt er een app uit om jongeren te helpen de beheersing van die soft skills bewust te worden. Maar er zijn meer partijen bezig om talent-zelftesten aan te bieden: YoungCapital bijvoorbeeld stelde in een onderzoek vast dat 30% van hun jongerendoelgroep verwacht dat er voor hen weinig of geen werk meer zal zijn door robotisering. Je wordt kansrijker met goede soft skills. DutchCowboys heeft er een item over.

CEDEFOP kijkt regelmatig naar de skills(mis)match in Europa,zie het rapport European sectoral trends the next decade uit. Opvallend bijvoorbeeld is dat de komende tien jaar 14 van de 15 vacatures de vervanging van bestaande jobs betreft (door o.a. pensionering), met de vraag of we wel jonge mensen hebben die zulke bestaande banen kunnen vervullen. Er zit iets raars in deze vraag als je elders leest dat er te weinig opgeleid wordt voor de toekomst en dus te veel voor het heden of gisteren, voor bestaande jobs dus. Erg veel nieuwe werkgelegenheid komt er niet bij. In het algemeen worden kennis en vaardigheden op hoger niveau verwacht. In het CEDEFO Magazine nr 7 staan veel tips om de skillsmismatch te lijf te gaan en ervaringen uit diverse Europese landen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.