Europa dreigt de mondiale concurrentiestrijd te verliezen

Om de twee jaar komt er vanuit de EU een bezorgde publicatie over ICT-vaardigheden: The e-Skills Manifesto 2015.

Het door European Schoolnet opgestelde rapport geeft een twaalftal aanbevelingen. Een daarvan is: “Zorg voor goed onderwijs ecosysteem dat goed opgeleide werknemers aflevert om vol te profiteren van het Internet of Things”. Het valt op omdat het specifiek IoT als accent benoemt bij een goed opleidingssysteem.

Maar aan het IoT hangen ook nadrukkelijk Big Data, Cloud Computing, Security en overal heb je Coding (in diverse niveaus) nodig. Kan dat wel allemaal in de huidige reguliere curricula, of moeten er premies komen om zelfstudie meer aantrekkelijk aan te bieden en te doorlopen?

Omdat IoT alle andere beroepsdomeinen in meer of mindere mate gaat ontwrichten zal ook in de niet-ICT-gerichte opleidingen de IoT inbedding via kennis en vaardigheden voorbereid moeten worden.
Ook bedrijven zullen hun toekomstkansen moeten borgen door de aanbevelingen om te zetten in opleidingsbeleid. Appetizer bij Neth-ER.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.