Flow Follows Focus

In aanloop naar de netwerkbijeenkomst ‘Constant in de leerstand’ van LRN21 op 16 juni a.s. kunt zich al opwarmen en voorzien van gespreksstof met het volgende:

Jason Silva (Shots of Awe) heeft in zijn Creative Sessions gesprekken met actuele visionairs, bestseller-schrijvers en wetenschappers. Als u er een uur tijd voor neemt komt u bijvoorbeeld bij de ideeën van Steven Kotler (u zult tevreden zijn met deze tijdsinvestering). Kotler (auteur van bestseller Tomorrowland) komt met een mix van ontwikkelingen op ICT-, bio- en neurogebied en schets spectaculaire toepassingen. Zijn focus ligt op ‘flow’ als de belangrijkste factor voor creativiteit en innovatie, en vooral de mogelijkheden om die te triggeren, hetgeen tot grote performanceverbeteringen gaat leiden.

Tot de 21st Century Skills horen nadrukkelijk het zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden verwerven. Initiële opleidingen moeten hier meer aandacht aan geven, zeker als zij de visie van Kotler overnemen. Recruiters zullen talenten niet slechts selecteren op wat ze kennen en kunnen maar steeds meer op hun ‘learning agility’ (pdf van Center for Creative Leadership).

Enkele links:
Gesprek tussen Silva en Kotler
Kotlers Flow Genome Project
– Meer over futurist en filmmaker Jason Silva

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.