Gaat het nu lukken?

Het schiet niet echt op met echte innovatie in onderwijs. Er ontbreken essentiële randvoorwaarden voor doorbraken. Om dit aan te pakken heeft de OESO een ‘Handbook for Innovative Learning Environments’ gepubliceerd.

Een veertiental instrumenten wordt aangereikt om een innovatieve leeromgeving te bevorderen. Zo worden er instrumenten gepresenteerd om leiderschap, evaluatief leren denken en veranderingen in leerecosystemen te stimuleren. Het handboek kwam tot stand op basis van een internationale studie door OESO’s CERI (Centre for Education Research and Innovation). De OESO hanteert haar eigen ‘7+3 raamwerk’. Hierin worden 7 leerprincipes voor Innovatieve Leeromgevingen verbonden met 3 belangrijke innovatiegebieden (pedagogische/didactische kern, educatief leiderschap en samenwerkingsverbanden).

Ruim 100 pagina’s gaan bestuderen…? Handbook for Innovative Learning Environments (meenemen op vakantie?).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.