Basis Inkomen een basis voor Leven Lang Leren?

Onze educatieve systemen leiden op om een toekomstige rol in de maatschappij te vervullen, als burger in het algemeen en specifiek als beroepsbeoefenaar. De maatschappij verandert snel en de wereld van arbeid nog sneller door technologische ontwikkelingen. Opleidingssystemen zijn nogal inert en lopen al gauw uit de pas: werkgevers klagen over moeilijk te vinden geschikt personeel, werknemers ervaren ‘bullshit’ jobs en merken dat hun competenties en ambities niet stroken met de marktvraag. Wereldwijd dalen inkomens ten opzichte van de opbrengsten van stijgende productiviteit. Velen, niet alleen in de lagere regionen van de arbeidsmarkt, ervaren geen voldoening bij hun activiteiten, deels doordat diverse taken van hun beroep overgelaten worden aan technologie en ze in een strak hiërarchisch logistiek systeem moeten opereren.

In sommige domeinen zien we een tegenbeweging: zelfsturende teams van professionals met grote klant- en medewerkers-tevredenheid, zoals Buurtzorg. Maar voor de massa zal de wereld van werk waarschijnlijk definitief veranderen: flexwerk, instabiel arbeidsinkomen, creatief zijn, kritisch denken, systeemdenken, zelf je talent ontwikkelen en exploiteren. Voor sommigen zal dit als ultieme vrijheid en succeskans ervaren worden, maar velen zijn daar nog niet voor toegerust, qua kennis, vaardigheden en mentaliteit.

James Manyika, directeur van McKinsey Global Institute, beschouwt in Technology, jobs, and the future of work de stand van zaken en suggereert aanbevelingen:

  • Stem opleidingssystemen en leren beter af op een (continu) veranderende werksituatie
  • Onderzoek hoe de private sector trainingen kan bevorderen
  • Ontwikkel incentives om private investeringen in menselijke kapitaal gelijk te behandelen als ander kapitaal
  • Verken publiek-private partnerships om investeringen in infrastructuur te stimuleren
  • Heroverweeg vormen van inkomen (bijvoorbeeld Universeel Basis Inkomen)
  • Ontwikkel begeleiding bij transitie van werk en een opvangnet voor werkloosheid
  • Omarm technologische oplossingen/hulpmiddelen
  • Focus op baancreatie (de EU werk aan een actieplan werkgelegenheid in de circulaire economie, en Wecycle heeft ideeën verzameld)
  • Leer mensen soepel samenwerken met robots en kunstmatige intelligentie
  • Verdeel de productiviteitsopbrengsten van technologie op meer democratische wijze

Dinsdag 31 oktober a.s. is de laatste themabijeenkomst van LRN21 van dit jaar. De relatie tussen systemen als basisinkomen en opleiden/trainen zal daarin worden uitgediept. Houd deze site in de gaten voor nadere info.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.