Glazen bol onder de pet?

Wat we leren is voor morgen, voor de toekomst. Maar die toekomst lijkt steeds vager te worden en sneller te naderen. Is er wel een perspectief waar je je op kunt richten? Er zijn zoveel actoren met een onderlinge beïnvloeding dat je wel een multi-expert moet zijn…, maar dat is niet zo!

NPO Wetenschap toont een artikel over voorspellen: iets beweren dat nog moet gebeuren, liefst een aantal jaren vooruit!

Het Good Judgment Project heeft aangetoond dat experts lang niet altijd de beste voorspellers zijn en dat ‘Jan met de pet’ het vaak beter doet. Vooral als er onder die pet een zorgvuldige, nieuwsgierige, open en zelfkritische geest huist. Als jezelf ook z’n geest onder de pet hebt kun je meedoen aan een vervolgonderzoek van het Good Judgment Project.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.