Hoe hip is jouw school? Mag wat kosten!

Er liggen diverse oorzaken ten gronde aan het feit dat veel leerlingen in het voortgezet onderwijs extra huiswerkbegeleiding nodig hebben. Kennelijk hebben huiswerkinstituten resultaat, want de groei zit er stevig in. Zelfs zo stevig dat instituut HIP eigen scholen heeft opgericht, met klassen van maximaal 12 leerlingen. Voor 22500 euro per leerling per jaar: geen lesuitval, wel lunch, enzovoort (lees hier meer).

Bij regulier bekostigde scholen betaalt de overheid circa 7300 euro per leerling per jaar en de ouders vullen dit aan met wat bijdragen voor specifiek activiteiten en spullen. Ruwweg zal er dan een ton per klas per jaar verschil zijn ten gunste van de ‘hippe’ aanpak. Los van de mogelijke kwaliteit, wie kan en wil zoveel geld per jaar investeren in de scholing van zijn kind(eren)… de ‘beter gesitueerden’!

Wat vindt de onderwijspolitiek (type-aanvulling suggereerde ‘onderwijspolitie’) van deze ontwikkelingen?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.