Innovatieversneller

Kennisnet trakteert op de Innovatieversneller, een toolkit met twintig technieken voor leraren die het onderwijs willen vernieuwen. Het is een prachtige en handzame verzameling van soms bekende hulpmiddelen uit (Service) Design Thinking.