Leren voor de Toekomst binnen een beroepsopleiding

ROC Koning Willem I College is bezig de 21ste eeuwse vaardigheden integreren binnen de onderwijsactiviteiten. Met deze aanpak wil men de opleidingen tot vakman/vakvrouw toekomstbestendig maken. Patrick Koning illustreert bovenstaand in een korte video.