Failing Fast

In een recente rapportage van de Singularity University wordt nog eens nadrukkelijk gewezen op de impact van disruptieve technologieën. Bedrijven en organisaties moeten deze veranderingen goed inschatten en tijdig acties ondernemen om ze te benutten. Dit betekent ook dat (beroepsonderwijs) onderwijs ook vroegtijdig moet starten met het rijp maken van werkers in die nieuwe technologie of aanverwante diensten (alhoewel de factor mens in de arbeidsprocessen steeds kleiner wordt).

3D printing (of alweer een disruptie daarbinnen) en nanomaterialen zetten de komende vijf jaar de huidige maakindustrie op zijn kop. Maar ook op het gen-, bio-, chemische en kunstmatige intelligentie- front staan doorbraken op de drempel. Stevige experimenten en snelle mislukkingen vormen de strategie! Hoe kun je dat in onderwijs en leren toepassen? Wij neigen toch tot het vermijden van falen!

De positie van de burger en werker baart vele experts zorgen en de roep om sociale innovatie klinkt luider. Ook het World Economic Forum mijmert hierover.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.