Look at me: app voor autististen

Autisme uit zich onder andere in het onvermogen emoties te herkennen bij de ander. Veel van onze autistische jongeren hebben hierdoor een communicatieprobleem en dat is fnuikend voor een carrière en participerend burgerschap in de 21ste eeuw. Samsung heeft een app ontwikkeld om leerlingen te helpen.