Quickscan 21ste eeuwse vaardigheden

SLO heeft een Quickscan ontwikkeld om een beeld te geven over de mate waarin u als docent of als schoolleider de 21st Century Skills aan de orde stelt in visie, beleid en uitvoering. De scan richt zich met name op PO en VO. Het instrument genereert een score-overzicht en aanbevelingen plus een conceptueel kader van deze vaardigheden.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.