Miljardairs kapen de democratie

LRN21 heeft enkele maanden geleden al eens gewezen op publieke beïnvloeding door micro targetting o.b.v. datamining en profiling. Dat doen marketingbedrijven op grote schaal, maar ook partijen of personen met een politieke bedoeling. Met behulp van enkele gulle miljonairs wordt onze democratie gekaapt (election management).

Als we onze democratische beginselen koesteren en deze ook door onze studenten willen laten omarmen, dan ligt hier een taak voor docenten om deze media- en data-wijsheden zelf goed te kennen, voor te leven en over te dragen. Het is best complex: inzien dat en hoe er gemanipuleerd wordt, uzelf bedachtzamer uiten op sociale media, kritischer omgaan met uw ‘vertrouwde’ infokanalen, bewust buiten uw information bubble gaan verkennen. En zeker zo belangrijk: wijs uw fysieke en digitale omgeving op deze psychologische cybergevaren.

De Britse Guardian heeft nu een artikel over deze sluwe wijze waarop de Brexit beïnvloed is en hoe de banden met de campagne van Trump in elkaar steken. Er zijn via diepe analyses van het (sociale)mediagedrag van burgers psychologische profielen opgesteld. De burger werd vervolgens op maat bestookt met ’tendentieuze’ boodschappen of zelf nepnieuws. De eigen information bubble werd zo versterkt en uiteindelijk het stemgedrag gestuurd.

Een sleutelrol wordt (in het Westen) toebedeeld aan Cambridge Analytica die op hun homepage melden: ‘Data drives all that we do. Cambridge Analytica uses data to change audience behavior. Visit our Commercial or Political divisions to see how we can help you’.

Gedragsverandering, dat is toch ook het ultieme doel van onderwijs en opleiden? Veel educatieve organisaties zijn bezig om Educational Data Mining (EDM) and Learning Analytics (LA) te implementeren (zie bijvoorbeeld IBM Watson Analytics), maar dan hopelijk met de goede bedoeling de student optimaal te bedienen. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van instellingen die selectie aan de poort baseren op EDM/LA profilering en de gevolgen voor de kosten/batenbalans per individuele aanmelder voor een opleiding/studie. Onderwijs risicomanagement herbergt het gevaar dat het belang van de student ondergeschikt wordt aan ‘bedrijfs’-continuiteit of winst.

Worden deze data bij opleidingen wel goed afgeschermd voor Cambridge Analytica en consorten?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.