Mix de trends

Naar Amerikaans voorbeeld plegen grote organisatie jaarlijks met een trendrapport te komen. Zo ook in Nederland rond technologie een onderwijs door Kennisnet en onlangs door Surfnet.

Men kijk meestal weer vooruit en rept niet over de mis-voorspellingen van vorige jaar… het is ook lastig! Het Surf rapport pakt slim de bevindingen van andere trendrapporten om daarmee kansen voor het Nederlands onderwijs te schetsen. Gelukkig is ook de Persoonlijke Digitale Leeromgeving weer in de picture: gezien de vele toekomstige wisselingen in carrières en levenslang leren zullen we dit hard nodig hebben.

Jammer dat deze paragraaf de persoonlijke leeromgeving niet uitbreidt tot leren na de initiële studie en non-formele aanbieders meeneemt. En hoe zou je de toenemende waardering voor informeel leren meenemen?

Maar het rapport richt zich op hoger onderwijs, maar de trends hebben zeker ook invloed op lagere onderwijssoorten en bedrijfsopleidingen.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.