Wat herinnert u zich van de toekomst?

Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) heeft voor het eerst een toekomstmonitor uitgebracht. De verwachtingen over technologische mogelijkheden en het oordeel daarover van 1000 Nederlanders zijn in het voorjaar verzameld en geanalyseerd.

De vraag blijft of zo’n steekproef uit het volk voldoende houvast biedt om beleid op te bouwen. De ontwikkelingen gaan dermate snel en beïnvloeden elkaar op zo’n complexe wijze, dat de omstandigheden en mogelijkheden van, pak weg 20 jaar verder, niet als realistisch doel gezien kunnen worden.

Wel geeft het een beeld van wat er leeft in de samenleving, de hoop en angst rond de feesten van bepaalde ontwikkeling. Een mooie taak voor onderwijs deze emoties te staven of te ontkrachten met feiten en mensen leren te bewegen in een dynamische, uitdagende, maar onzekere toekomst. Dit kan door geen groot getailleerd carrière plan te volgen, maar wendbaar nieuw opdoemende kansen te grijpen. Maar, oké, STT heeft als doel het maatschappelijk debat rond de invloed van technologie op onze toekomst te stimuleren en dat doet dit rapport zeker.

Op de STT-website kunt u het rapport Nationale Toekomstmonitor 2016 downloaden.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.