Niet zeuren, maar entrepreneuren!

De werkloosheid wil nog maar niet goed afslanken. Als we de recente berichten van de economen Willem Vermeend en Rik van der Ploeg er bij nemen ziet het er ook helemaal niet goed uit voor de toekomst, zeker als we de aantallen mensen bijtellen die niet bij het UWV ingeschreven staan, maar wel werk(uren extra) wensen. Werkgelegenheid scheppen met overheidsprikkels lijkt nauwelijks te lukken. Succesvolle, snelgroeiende nieuwe ondernemingen zijn nodig en die moeten minder last hebben van regels en belastingen. Maar voor succesvol ondernemen heb je naast gedrevenheid ook kennis nodig om proactief in de hedendaagse markt te opereren:

Het EU Eurydice netwerk heeft een nieuwe publicatie over ondernemers- en ondernemendheidsopleiding in onderwijssectoren van po tot en met voorbereidend beroepsonderwijs.

Er zijn grote verschillen tussen de EU-partners. Het schort over de hele linie aan de bagage van docenten op dit gebied. Alleen in Estland is ondernemerschapskennis verplicht op de lerarenopleiding. Maar het ontbreekt vaak aan heldere eindtermen voor de verschillende niveaus. De publicatie bevat diverse links naar zeer bruikbare bronnen.

Na de herzieningen binnen het het mbo kan men gaan voor drie keuzedelen ondernemerschap (waar blijft brede integratie?).

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.