Nieuwkomers in het onderwijs

Tijdens een vorige LRN21 themabijeenkomst was gastspreekster Myriam Lieskamp (SER-lid) te gast. Zij heeft een boek geschreven met verschillende auteurs over vluchtelingenkinderen in het onderwijs. Centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.

LRN21 omarmt dit initiatief van harte en vraagt u om eens naar deze publicatie te kijken. De opbrengsten van de verkoop van het boek gaan naar een fonds. Scholen met vluchtelingenkinderen kunnen daar een aanvraag doen voor een activiteit die zij willen doen voor vluchtelingenkinderen. Zij ontvangen maximaal 2000 euro.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.