Onderwijsvernieuwing of -vernieling?

Al jaren worden door diverse (belanghebbende) instanties verwoede pogingen ondernomen om de zegeningen van computers in onderwijs aan te tonen. Zelfs marginale resultaten worden gevierd. Maar met regelmaat komt er tegengeluid: het is lang niet altijd nuttig, zelfs vaak funest voor de leerresultaten! Leerlingen/studenten kunnen niet doelgericht en verantwoord omgaan met de nieuwe media en veel docenten weten ict niet effectief in te zetten! Het misbruik van de computer (of laptop, tablet, smartphone) in de les bestendigt waarschijnlijk ook game- en social media verslaving, het gebrek aan concentratie en vaak ook een slechte lichaamshouding (gekromde nek).

Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het bedrijfsleven wordt ict ook veel voor privé-zaken ingezet. Op zich hoeft dat niet altijd bezwaarlijk te zijn, omdat in veel jobs de grens tussen zakelijk en privé deels vervallen is en de uiteindelijke performance telt. Vlaams pedagoog Pedro De Bruyckere wijst in zijn blog op diverse onderzoeken en pleit voor meer aandacht om te (laten) leren correct met ict om te gaan in het onderwijs. Want dat ict de leeropbrengsten bij goed gebruik echt kan vergroten, daar zijn ook genoeg bewijzen voor! En een artikel van MKBservicedesk als voorbeeld van de problematiek van privé ict-gebruik in werktijd.

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.