U bent een van sneeuwwitjes dwergen!

We werken en leren steeds meer in teamverband. Daartoe hebben we regelmatig overleg en dat gebeurt doorgaans middels een vergadering. Hoewel staand vergaderen hip is, zal menigeen het nog zittend doorstaan. Pakt u ook altijd dezelfde stoel aan de vergadertafel? Dat komt door uw eigen rol en die van de baas. Hij/Zij zit gewoonlijk aan het eind van de tafel met de rug naar de achterwand en zicht op de deur.

Men kan het gedrag van mensen tijdens vergaderingen in zeven categorieën indelen volgens Sharon Livingston (Livingston Group). Haar categorieën zijn gebaseerd op de zeven dwergen van Sneeuwwitje. Tegenover de baas zitten mensen die qua gedrag lijken op de dwergen Grumpie of Doc, of op beiden. Grumpie is confronterend en een lastpak. Doc is de beterweter en laat dat merken. Rechts naast de baas vinden we Giegel, een ja-knikker.

Uit onderzoek van Livingston blijkt dat 59% van de mensen in de Giegel-categorie vallen. Niet zo vreemd: selecties van medewerkers of teamleden geschieden met het oogmerk de leider te ondersteunen. Behalve de plaats aan tafel speelt de houding (non-verbale uiting) van de deelnemer een grote rol. U herkent het wel: lui uitgezakt achterover, op het puntje van de stoel, gekruiste enkels, enzovoort.

Waar en hoe zit u bij de volgende vergadering?

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.