Ongemotiveerde studenten toch succesvol?!

ECBO tipt ons op een bericht in The Atlantic over een onderzoek naar de correlaties tussen motivatie en leerprestaties. De aanname dat intrinsieke drijfveren cruciaal zijn wordt in twijfel getrokken. Tevens komen de betere prestaties van meisjes t.o.v. jongens aan de orde.