Technologiebijdrage aan onderwijsvernieuwing

EPRS (EU) heeft een diepte-analyse gepubliceerd over leren en nieuwe technologie. Hervorming van curricula, herziening beoordelingssystemen, digitale kloof, ROI-probleem bij onderwijs, kansen en bedreigingen… Stakeholders, u bent gewaarschuwd: het komt heel snel op ons af!