S.v.p. niet allemaal gaan studeren voor dezelfde topjob!

Op dinsdag 21 februari a.s. zal de volgende themabijeenkomst van LRN21 gaan over de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe het opleiden daartoe ingericht kan worden.

Natuurlijk verandert alles zo snel dat je niet al te ver vooruit kunt kijken, vijf tot tien jaar zijn vaak gebruikte horizonnen. De perspectieven voor het middelbare opleidingsniveau binnen veel sectoren lopen sterk terug. Flexibility en learnability zijn sleutelwoorden.

De laatste jaren zijn er veel artikelen verschenen over de gevolgen van robotisering, kunstmatige intelligentie, geo-politieke, -economische en demografische verschuivingen, bio- en gentech, eco-bedreigingen, vergrijzing enz. De meeste auteurs baseren zich op onderzoek van Osborne en Frey uit 2013 en maken vervolgens nationale of regionale inschattingen, soms in combinatie met eigen onderzoek. Dat geeft niet eenduidige conclusies ten aanzien van de beroepen die men als kansrijk ontwaart in de eigen glazen bol. ICT beroepen (bijv. data-analyse, cybersecurity) gespecialiseerde zorg- en medische taken, gespecialiseerde adviestaken en onderwijstaken scoren gunstig. Intrapersoonlijke taken vormen een belangrijke factor in toekomstige takenclusters.

Vergelijk zelf maar eens enkele opsommingen van beroepen met toekomst:

Door alle snelle veranderingen zal er veel ge-job-hop-t (moeten) worden, daar zitten niet altijd gunstige effecten aan voor zowel werkgever als werknemer. Raconteur gaat in No jobs for life in op de noodzaak voor een nieuwe vorm van waarde-uitwisseling tussen werkgever en werknemer (employee value proposition). En de baan van je buurman? LRN21 vond bij de BBC een risico-calculator op basis van het onderzoek van Frey en Osborne.

In de nieuwe LRN21 bijeenkomst kijken we vanuit beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen naar de uitdagingen die op ons af komen. Aankondiging binnenkort, reserveer 21 februari a.s. alvast!

Gepubliceerd door

Sem

Beheerder van het netwerk LRN21. Instructional designer en gamification developer. Community manager van Mission Start. Organisator Gamification Conferentie 2017.