Samenwerken, samen leren: intrinsieke motivatie genereren

Samenwerken, samen leren (waarom niet samenleren ?) kan intrinsieke motivatie verhogen. Intrinsieke motivatie van medewerkers of leerlingen is te verkiezen boven het genereren extrinsieke motivatie, want deze kost meestal beloningen of gunstige perspectieven. Stanford University heeft dit wat dieper onderzocht. Zelfs als iemand solo werkt of leert kan dit effect bereikt worden, indien er nadruk gelegd wordt op het collectieve nut van de inspanning en op de situatie waarin de lerende of werkende (denkt dat hij) deel uitmaakt van een groter (virtueel) team.